Adatvédelmi irányelvek

1. Kiskorú felhasználókra vonatkozó speciális rendelkezések:
Gyermekeknek, kiskorúaknak: Megrendelést nem tudsz leadni a weboldalon. Ha szeretnél Domain nevet regisztrálni, szolgáltatást igénybe venni, akkor a szüleid kérd meg, hogy segítsenek neked. Ha 16 év alatti kiskorú vagy, ajkkor mindig kérd a szülőd beleegyezését, ha például nevedet, telefonszámodat, vagy más személyes adatodat megadod a weboldalon. Ha 14 év alatti gyermek vagy, akkor pedig ne add meg szülőd tudta nélkül semmilyen adatodat, pl. neved, e-mail címed, telefonszámod, hanem kérd meg őt, hogy segítsen neked. Kérd meg arra is szüleid, hogy az alábbi szülőknek szóló sorokat olvassa el.

Szülőknek: Jelen Adatkezelési Tájékoztató és Irányelvek elfogadása, Regisztráció: Amennyiben a gyermek 16. életévét még nem töltötte be, (vagy cselekvőképességét teljesen, vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt áll), de elmúlt 14 éves, úgy önállóan nem Regisztrálhat a Weboldalon, illetve jelen Adatkezelési Tájékoztatót sem tudja elfogadni önállóan. Mind a Regisztrációhoz, mind pedig a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásáhóz szülői felügyeletet gyakorló személy, vagy törvényes képviselő (általában szülője) beleegyezése, vagy jóváhagyása is szükséges. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességét a személyes adatok kezelése tekintetében korlátozó gondnokság alatt állókra is.

Megrendelés: Amennyiben a gyermek 18. életévét még nem töltötte be (vagy nem nagykorú és cselekvőképes), úgy nem tud Megrendelést leadni, az Ő nevében a törvényes képviselője (általában szülője) tudja a megrendelést leadni. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességét korlátozó gondnokság alatt állókra is
2. Adatkezelési Szabályzat
Az Adatkezelő (ClanWeb.hu; Képviseli: Tajti Zoltán ASZM) a Felhasználó adatait a jelen Adatkezelési Szabályzat szerint kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. honlapja: www.naih.hu) tájékoztatóit és nyilvánosságra hozott bírósági gyakorlatot is. A felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezései szerint a Weboldalon történő regisztráció, vagy hírlevélre történő feliratkozás során kifejezetten és önkéntesen hozzájárul az Adatkezelőnek az Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléshez.
3. Módosítás
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználóknak a Weboldalon közzétett tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A módosított Adatkezelési Szabályzatot az Adatkezelő a Weboldalon legkésőbb a módosított Adatkezelési Szabályzat hatálybalépése előtt ötödik (5.) napon közzéteszi. Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Szabályzat megváltozásáról a Weboldal regisztrált Felhasználói részére a Weboldalon elérhető felhasználói fiókon (a továbbiakban Profil), vagy mind a regisztrált, mind a nem regisztrált Felhasználók esetében a regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadottelérhetőségek egyikén keresztül is küldhet értesítést, legkésőbb a módosított Adatkezelési Szabályzat hatályba lépése előtti ötödik (5.) napon. Felhasználó kijelenti, hogy a Profilon, vagy az általa a regisztrációnál, vagy a Weboldal használatánál megadott elérhetőségeken keresztül kapcsolattartáshoz jelen Adatkezelési Szabályzat szerint hozzájárul.
4. Az adatkezelési szabályzat célja
A jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy
- elősegítse az adatvédelmi jogszabályok érvényesülését;
- meghatározza a Felhasználó és az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét, az adatkezelés módját, az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a természetes személy Felhasználók magánszférájának tiszteletben tartását, az adatvédelem és az adatbiztonság következményeinek érvényesülését;
- az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztassa a Felhasználókat az Adatkezelő kilétéről, az adatkezelés céljáról, időtartamáról és jogalapjáról, valamint a Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogérvéyesítésének lehetőségéről és módjáról; továbbá,
- megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását.
5. A Felhasználó nyilatkozata
A Felhasználó nyilatkozik arról (a megrendelés leadásakor automatikusan), hogy hozzájárul, hogy az Adatkezelő az adatait, a hatályban lévő jogszabályok betartásával tárolja, kezelje, a szerződés megszűnésétől számított 5 évig megőrizze, azt harmadik fél számára - kivételt képez ezalól a közvetített szolgáltatás - nem adja át.
6. Adatkezelési célok
A felhasználó személyes adatainak kezelésére
- az Adatkezelő által a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások) igénybevétele, nyújtása, fenntartása - különösen a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos számlázás -, védelme érdekében;
- a Szolgáltatások továbbfejlesztése, illetve új szolgáltatások fejlesztése érdekében;
- a Felhasználókkal történő ügyfélszolgálati kapcsolattartás érdekében;
- az Adatkezelő és a Felhasználó védelme érdekében;
- az Adatkezelő Szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységének, ideértve különösen a Weboldalra feltöltött tartalmak megjelenítésének, a Weboldalon indított vagy kezdeményezett aktivitások előkészítésének, lebonyolításának, továbbá az Adatkezelő tevékenységének támogatása érdekében;
- a fentiekhez kapcsolódó promóciós célokra (hírlevél, illetve reklám-hírlevél küldésére, ajándékakciókon való részvételre, termékek/szolgáltatások ajánlására, közvetlen üzletszerzésre /direkt marketing/ és telemarketing/telesales tevékenység végzésére) történő felhasználás érdekében
kerül sor.
7. A kezelt személyes adatok köre
A Felhasználók személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az Adatkezelő adatbázisában a jelen Adatkezelési Szabályzattal összhangban bekerüljenek

A Felhasználók azonosítása érdekében, illetve egyéb aktivitások érdekében kezelt személyes adatok:

Az Adatkezelő a Felhasználók alábbi személyes adatait kezeli az azonosítás és kapcsolattartás érdekében:
 1. Felhasználó természetes személy azonosító adatai: vezeték- és utónév, személyi igazolvány száma;
 2. Felhasználó regisztráció során megadott e-mail címe;
 3. Felhasználó lakcíme, postacíme;
 4. Felhasználó közvetlen telefonszáma;
 5. Regisztráció dátuma, bankszámlaszáma, paypal azonosítója, fizetési tranzakciós adatok, belépési IP címek és időpontok
Amennyiben Szolgáltatásai nem természetes személy veszi igénybe, úgy a Felhasználót megillető jogok a nem természetes személy képviseletében eljáró természetes személyt is megilletik. Adatkezelő a nem természetes személy képviselőjének az alábbi személyes adatait kezeli az azonosítás és kapcsolattartás érdekében; ez esetben a Felhasználó alatt a nem természetes személy természetes személy képviselőjét kell érteni:
 1. Felhasználó természetes személy azonosító adatai: vezeték- és utónév
 2. Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kapcsolattartóként megjeleölt természetes személy azonosító adatai: vezeték- és utónév
 3. Felhasználó és kapcsolattartó közvetlen telefonszáma,
 4. Kapcsolattartó e-mail címe,
 5. Regisztráció dátuma, belépési IP címek és időpontok
Domain Regisztrációs Megrendeléshez (és fizetéshez), szolgáltató vagydomain használó váltáshoz kapcsolódó adatkezelés:
Kinek az adatait kezeljük: A Weboldalon vagy más módon (papír alapon, emailben, telefonon, egyéb módon) domain regisztrációs Megrendelést (ide értve a továbbiakban a szolgáltató és domain használó váltási igényt és megrendelést is) leadó Felhasználók adatai

Miért kezeljük ezeket az adatokat (adatkezelési cél):
hogy az Ön Megrendelését feldolgozzuk és teljesíteni tudjuk, illetve biztosítsuk Önnek a megrendelt szolgáltatást, illetve eleget tegyünk a DRSZ szerint, a WHOIS (domain regisztrálók ádatait tartalmazó weben közzétett adatbázis, ideértve a törlés előtti nyilvános meghirdetést is) adatok lekérésérevonatkozó kötelezettségünknek. Minden megadandó adat a Domain Regisztrációs Szabályzat (DRSZ) szerint kötelezően megadandó, illetve a WHOIS-ban szerepel.

A .hu legfelső szintű domain regisztrációval és fenntartással kapcsolatos Nyilvántartói adatkezelésről itt talál teljes körű tájékoztatást: www.domain.hu/adatkezeles

Mi történik, ha nem adja meg az adatokat:
az adatok megadása a Megrendelésre vonatkozó szerződés megkötésének előfeltétele, a Megrendeléshez kötelező az adatok megadása. Amennyiben nem adja meg az adatokat, nem tudjuk a Megrendelést feldolgozni.

Milyen adatokat kezelünk Megrendelésnél:

Domain név

 • Választott Domain név
 • Igénylő neve
 • Igénylő címe
 • Igénylő telefonszáma
 • Ifénylő e-mail címe
 • Igénylő személyazonosító okmányának száma
 • Adminisztratív kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma, emailje
 • WHOIS Adatok
  • Névszerver
  • Regisztráció és módosítás időpontja
  • Technikai kapcsolattartó email címe


Ezeket az adatokat a lemondástól számított 5 évig megőrizzük
Számlázáshoz

Könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó, számviteli bizonylatokon kötelezően szereplő adatok
 • Számlázási név és cím
 • Levelezési név és cím
 • E-mail címek
 • Telefon
 • Ügyfélazonosító
 • Egyedi szolgáltatásazonosítók
 • Domain nevek


Ezeket az adatokat az utolsó számlától számított 8 évig megőrizzük
Panaszkezeléshez, ügyfélszolgálathoz

Panaszkezelési jegyzőkönyv adatai:
 • Bejelentő/Felhasználó neve
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Ügyfélazonosító
 • Egyedi szolgáltatásazonosítók
 • Domain nevek


Ezeket az adatokat a jegyzőkönv kiállításától számított 5 évig megőrizzük


Az adatok törlésének lehetősége: A jogszabályi határidő lejárta előtt a Felhasználó/Ügyfél nem kérelmezheti az adatok törlését. A jogszabályi határidő lejártával az adatokat automatikusan archiváljuk. Ez azt jelenti, hogy az adatkezelés továbbra is fenn áll. A Felhasználó/Ügyfél nyilatkozhat, hogy a jogszabályi határidő lejártával az adatait ne archiváljuk. Ebben az esetben az adatok a jogszabályi határidő lejártával töröljük.